Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (ang. GDPR) jest stosowane od 25 maja 2018.

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

W związku z przepisami, FIONE Sp. z o.o. Sp.k. udostępnia informacje o przetwarzaniu danych osobowych abonenta usług telekomunikacyjnych, będącego osobą fizyczną.

Dokument: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych abonenta usług telekomunikacyjnych, będącego osobą fizyczną.

To jest przykładowy komunikat.