Programista aplikacji internetowych PHP

Nasza firma poszukuje pracownika na stanowisko programista aplikacji internetowych PHP.

CV prosimy wysyłać na adres ten.g1531751646ortso1531751646@orui1531751646b1531751646

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszego specjalisty ds. marketingu, ogłoszonego 28 maja 2018 r. i prowadzonego przez firmę FIONE Sp. z o.o. Sp.k. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

To jest przykładowy komunikat.