Sprzedawca w sklepie komputerowym w Raciborzu

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu komputerowego w Raciborzu.

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Mile widziane:

Oferujemy:


CV prosimy wysyłać na adres

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko sprzedawcy, ogłoszonego 21 września 2018 r. i prowadzonego przez firmę FIONE Sp. z o.o. Sp.k. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

To jest przykładowy komunikat.