Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

za okres 01.07.2018 – 31.12.2018
L.p. Wskaźnik j.m. wartość
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci dni 2
2 Średni czas usunięcia uszkodzenia godz 7
3 Średni czas rozpatrzenia reklamacji dni 1
4 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur % 0,11
za okres 01.01.2018 – 30.06.2018
L.p. Wskaźnik j.m. wartość
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci dni 3
2 Średni czas usunięcia uszkodzenia godz 7
3 Średni czas rozpatrzenia reklamacji dni 1
4 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur % 0,096
za okres 01.07.2017 – 31.12.2017
L.p. Wskaźnik j.m. wartość
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci dni 2
2 Średni czas usunięcia uszkodzenia godz 7
3 Średni czas rozpatrzenia reklamacji dni 1
4 Wskaźnik reklamacji poprawności faktur % 0,1
To jest przykładowy komunikat.